piątek, 30 grudnia 2011

Świąteczna prezentacja


W Muzeum Diecezjlanym znajdują się liczne przykłady drzeworytów, pochodzących z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój ośrodków graficznych. Drzeworyty z tego czasu odznaczają się mistrzostwem technicznym, elegancją i finezją.
W okresie świątecznym w Muzeum Diecezjalnym można obejrzeć trzy drzeworyty ze zbiorów Muzeum: Marii Dunin-Piotrowskiej (1899-1839): "Matka Boża z Dzieciątkiem", 1926r. drzeworyt; Stanisława Ostoi Chrostowskiego (1900 - 1947): "Ucieczka do Egiptu", 1931r.; "Matka Boża z Dzieciątkiem", 1931r. drzeworyt sztorcowy.

piątek, 9 grudnia 2011

Przedświąteczna lekcja muzealna


Dzisiaj w Domu Długosza odbyła się kolejna lekcja muzealna z cyklu „Królowa Jadwiga opowiada”. Spotkanie przedświąteczne było poświęcone wigilijnym zwyczajom. Dzieci odwiedziły zaaranżowane wnętrze wiejskiej chałupy, poznały zwyczaje związane ze świętami, potrawy wigilijne, mogły obejrzeć gwiazdę, turonia i odświętne stroje ludowe. Kolejną atrakcją była nauka nakrywania do stołu i układania serwetek w sali z zaaranżowanym wigilijnym stołem z domu mieszczańskiego. Pod choinką dzieci odnalazły prezenty: aniołki do samodzielnego złożenia. Zabawy było dużo, a wszystko przeplatane wspólnie śpiewanymi kolędami. Po spotkaniu życzenia świąteczne i zaproszenie na kolejne, noworoczne spotkanie w Domu Długosza.

środa, 16 listopada 2011

Nowa lekcja muzealna w Domu Długosza


W cyklu spotkań zatytułowanych "Królowa Jadwiga opowiada", zapoznających dzieci z różnymi profesjami rozpoczęły się spotkania na temat malarstwa. Dzieci poznają warsztat malarza. Na kanwie czytanego wiersza o kolorach, dzieci wprowadzane są w świat kolorów. Uczą się patrzeć na obrazy, a następnie malują ich własną interpretację. Lekcje w Domu Długosza spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony sandomierskich przedszkoli za co serdecznie dziękujemy. Cykl będzie kontynuowany i w kolejnych miesiącach wzbogacony o nowe tematy. Serdecznie zapraszamy także dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

czwartek, 10 listopada 2011

Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego "Fundacja Gotyckiej Kolegiaty w Sandomierzu"


9 listopada w Muzeum Diecezjalnym w ramach cyklu„Pamięć o ludziach i dziełach” odbył się wykład profesora Jerzego Wyrozumskiego na temat gotyckiej fundacji kolegiaty w Sandomierzu, uczynionej przez króla Kazimierza Wielkiego.

Profesor Jerzy Wyrozumski jest wybitnym polskim mediewistą, historykiem, profesorem nauk humanistycznych, Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zarządu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.
Specjalność naukową profesora Wyrozumskiego stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.

Wykład został zorganizowany w perspektywie zbliżającego się Jubileuszu Dwusetlecia Diecezji Sandomierskiej (1818-2018).
Organizatorami spotkania były Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Muzeum Diecezjalne Dom Długosza.

Wystawa ikon


8 listopada w Muzeum Diecezjalnym miało miejsce otwarcie wystawy ikon ks. Stanisława Drąga zatytułowanej „Kolorami pisana modlitwa”.
Ks. Stanisław Drąg ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1960-1966). Ukończył również studia z teologii na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Równocześnie uczęszczał na wykłady z historii sztuki, a także zajęcia z rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego. Uczył się również konserwacji zabytków u prof. Rudolfa Kozłowskiego z Krakowa. W czasie studiów lubelskich szczególnie zainteresował się prawosławiem. Od tamtej pory „pisze kolorami swoją modlitwę”. Ks. Stanisław Drąg tworzy od ponad czterdziestu lat.
Wernisażowi towarzyszył koncert chóru parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Kielcach.
Podstawą działalności Chóru Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Kielcach jest służba na coniedzielnej Świętej Liturgii w cerkwi. Skład zespołu jest dość ruchomy, a wchodzą weń rodzimi parafianie, jak również sympatycy śpiewu cerkiewnego i dobrzy znajomi z kościoła katolickiego - niektórzy z nich towarzyszą wiernym prawosławia w Kielcach już od kilku do kilkunastu lat. Od 2006 roku chór prowadzony jest przez Rafała Bazanka.
Zespół stara się angażować w lokalne wydarzenia o charakterze religijnym, charytatywnym i artystycznym.

środa, 19 października 2011

Lekcje muzealne w Domu Długosza


W Domu Długosza odbyły się pierwsze lekcje muzealne z cyklu: „Królowa Jadwiga opowiada”. Podczas comiesięcznych spotkań dzieci będą miały możliwość zapoznania się z różnymi profesjami, poprzez oglądanie zabytków zgromadzonych w Muzeum Diecezjalnym. 18 i 19 października w Sali tkanin, s. Ewa Godzińska CHR wprowadzała dzieci z Przedszkola nr 7 i nr 1 w tajniki sztuki hafciarskiej. Z wielkim zainteresowaniem dzieci oglądały - wyjmowane z dużego „zaczarowanego” kufra zabytkowe hafty, wyszywany czepiec kobiecy, 100-letnie wielobarwne nici jedwabne i połyskujące nici metalowe. Patrząc na dawne hafty zgromadzone w gablotach dzieci mogły zobaczyć efekty posługiwania się takimi nićmi. Spotkanie urozmaicone było także elementami zabawy. Na koniec dzieci kolorowały rysunki przedstawiające króla i królową.. Prace po zakończeniu całego cyklu spotkań zostaną zaprezentowane w maju na okolicznościowej wystawie. Podczas wizyty w Domu Długosza dzieciom towarzyszyła kukiełka św. Jadwigi królowej.
Koncert Jerzego Mamcarza w Muzeum Długosza


W ramach odbywającego się w dniach 14-16 października w Sandomierzu Festiwalu Łagodności, gościliśmy 15 października w piwnicach Muzeum pana Jerzego Mamcarza. Podczas gitarowego koncertu poeta zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności utwory własne i innych twórców, przeplatane krótkimi fraszkami opisującymi w trafny sposób naszą rzeczywistość. Niepowtarzalny klimat tego spotkania stanowi miły akcent pośród tegorocznych wydarzeń w naszym Muzeum.sobota, 8 października 2011

Dary dla muzeum

W ostatnim czasie zbiory Muzeum wzbogaciły dwa dzieła malarskie, pochodzące
z prywatnych kolekcji: „Św. Sebastian” i „Wskrzeszenie Piotra przez św. Stanisława biskupa”.

Obraz z przedstawieniem św. Sebastiana, utrzymany w konwencji teatralnej
i estetyzującej, jest inspirowany kompozycjami malarzy włoskich XVI w., ukazującymi świętego jako idealizowany akt młodzieńca (olej na płótnie naklejonym na drewniane podłoże, XVII-XVIIIw.).


Drugi z obrazów ukazuje najczęściej pojawiającą się w cyklach ikonograficznych
św. Stanisława, scenę, przedstawiającą go w szatach pontyfikalnych, gdzie „atrybutem” Świętego staje się ukazany u stóp wskrzeszony Piotrowin. Jest to kameralna kompozycja utrzymana w konwencji sceny rodzajowej, odwołującej się
do polskiego romantyzmu. Styl obrazu, bardzo „malarski”, pełen jest zdecydowanych i energicznych plam barwnych, tworzących efekty światłocieniowe (olej na płótnie, 1 poł. XIX w.).

Świętokrzyskie Dni Muzeów

Z okazji V edycji Świętokrzyskich Dni Muzeów, 3 września wstęp do Muzeum Diecezjalnego dla dzieci i młodzieży był bezpłatny. Tego dnia nasze Muzeum odwiedziło 297 uczniów z sandomierskich szkół.Muzeum Diecezjalne w DISANO Lighting magazine (2/2011)

W najnowszym numerze DISANO Lighting magazine (no 2/2011) znalazł się artykuł prezentujący Dom Długosza w Sandomierzu i jego nowe oświetlenie. Pismo wydawane jest przez grupę DISANO illuminazione, która jest dostawcą nowego typu lamp do Muzeum Diecezjalnego. Reprezentantem grupy w Polsce jest firma Technolight
z Częstochowy (http://technolight.pl/)

wtorek, 23 sierpnia 2011

Nowe wystawy


21 sierpnia w piwnicach Domu Długosza zostały udostępnione dwie wystawy fotograficzne. W pierwszej sali prezentowana jest wystawa zatytułowana "Obrazy iluzoryczne", na którą składają się czarno-białe fotografie Lucjana Demidowskiego z Lublina. W drugiej sali pokazana została poplenerowa wystawa fotografii tradycyjnej zatytułowana "W cieniu". Składają się na nią prace następujących artystów: Rafała Biernickiego, Lucjana Demidowskiego, Leszka Podeszwy, Marcina Sudzińskiego, Rafała Uniszewskiego, Szymona Michny, Sebastiana Słodownika. Organizatorami wystawy byli: Urząd Miejski w Sandomierzu, Sandomierskie Stowarzyszenie Twórców Miłośników Fotografii i Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu. Wystawy można oglądać do końca października. Zapraszamy