piątek, 23 października 2015

Iiiiiiiiiii ruszyliśmy!


Ponieważ bardzo zależy nam na rozbudzaniu twórczości i wrażliwości artystycznej wśród najmłodszych kontynuujemy cykl spotkań „Królowa Jadwiga opowiada”. Wystartowaliśmy z lekcjami muzealnymi już 1 października. Ci, którzy korzystają z tej formy zajęć wiedzą, że Dom Długosza nie jest statycznym, posępnym miejscem, ale wypełnionym ruchem, zabawą, wierszem, POZNAWANIEM I TWORZENIEM.
Na pierwszym spotkaniu zatytułowanym „W pracowni u hafciarza” odkrywamy co kryje tajemnicza skrzynia. Jej zawartość to przede wszystkim różnorodność wzorów i kolorów, ale także zadania dla najmłodszych. Za długo na naszych zielonych poduszkach też nie moglibyśmy siedzieć, stąd zabawa w „tańczące niteczki”: pani Igiełka lub pan Igła próbują „związać” jak najdłuższą nić.

wtorek, 20 października 2015

Pamiątki po Pannach Benedyktynkach w zbiorach Muzeum Diecezjalnego


Przykład haftu wykonanego przez siostry benedyktynki
W tym roku mijają cztery wieki od przybycia Panien Benedyktynek do Sandomierza. Jubileusz ten staje się okazją do przypomnienia, że część dziedzictwa z dawnego klasztoru przechowywana jest w Muzeum Diecezjalnym. Pozostaje ono materialnym świadectwem dziejów klasztoru i duchowości zakonnej określając także miejsce konwentu w kulturze i historii Sandomierza.

Portret ksieni Zofii Sieniawskiej
Należy przypomnieć, w jaki sposób pamiątki z klasztoru trafiły do kolekcji muzealnej. Pod koniec XIX w., w związku ze wzrastającą liczbą alumnów, gmach domu księży emerytów okazał się niewystarczający na potrzeby seminarium, rozważano więc różne możliwości powiększenia siedziby. 

Krata z klasztoru.
Dzieło Mateusza Roskwitowicza z końca XVII w.

Płaskorzeźba koronacja Matki Bożej oraz akantowa rama z nieistniejącego ołtarza św. Anny.
Dzieło Mateusza Roskwitowicza z końca XVII w.
Gdy okazało się, że nie można uratować zlikwidowanego ukazem carskim klasztoru benedyktynek, administrator diecezji biskup Stanisław Zdzitowiecki, by przeciwstawić się planom urządzenia w klasztorze siedziby władz powiatowych i koszar dla wojska, a w kościele cerkwi, zwrócił się do władz państwowych z propozycją przekazania ich na siedzibę seminarium. Plany te podtrzymał jego następca biskup Stefan Aleksander Zwierowicz. Po opuszczeniu Sandomierza, przez pozostałe w klasztorze sześć sióstr, zespół barokowych zabudowań klasztornych został przyznany na własność seminarium duchownemu. 


Agnusek w ozdobnej oprawie z koralików
Relikwiarz wielu świętych z umieszczonym centralnie agnuskiem.
Ozdoby wykonane z malowanego i złoconego pergaminu
W gmachu Seminarium Duchownego przeznaczono również miejsce na Muzeum Diecezjalne. W protokołach kapituły katedralnej z 15 października 1906 możemy przeczytać, że zbiory muzeum kompletowane [od 1902 r.] przez ks. Rokosznego w kapitularzu katedry mają zostać przeniesione wkrótce do obszerniejszego lokalu w Seminarium Duchownym.

Najstarszy fortepian polski
Woskowa figurka modlącej się św. Scholastyki
Muzeum  urządzono na parterze, w trzech pomieszczeniach dawnego południowego skrzydła klasztornego, wzniesionego w XVII w. W jednej z muzealnych sal zgromadzono pamiątki po benedyktynkach. Zachowały się fotografie pokazujące fragmenty tej ekspozycji, a także krótki opis, który zamieścił ks. Rokoszny w swoim Przewodniku po Sandomierzu wydanym w 1909 r.: W trzeciej Sali pamiątki po benedyktynkach: drzwi rzeźbione a jour, które oddzielały ich kaplicę od kościoła; piec gdański z XVII wieku z malowanych kafli; meble, dywany, organki, relikwiarze, pasy umartwień. 

Fajansowa misa z Ćmielowa
Pudełko na zapałki ozdobione agatami i koralami
Muzeum w Seminarium Duchownym istniało do 1936 r., kiedy rozpoczęto przenoszenie zbiorów do Domu Długosza, wyremontowanego na ten cel z inicjatywy bpa Włodzimierza Jasińskiego.

Waga z klasztornej apteki
Na te przechowywane w muzealnej kolekcji skarby składają się elementy dawnego, jednolicie zakomponowanego wyposażenia wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła, obrazy, w tym zbiór portretów benedyktynek, tkaniny, instrumenty muzyczne, relikwiarze, meble, wreszcie przedmioty użytku codziennego.
Urszula Stępień
Przykład haftu wykonanego przez siostry benedyktynkipiątek, 9 października 2015

600 - lecie urodzin Jana Długosza

 8 października w Muzeum Diecezjalnym miała miejsce literacka część konferencji Jan Długosz - w kręgu badań historyków           i literaturoznawców.
Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.


 Prof. dr hab Andrzej Dąbrówka
 Instytut Badań Literackich PAN Warszawa

  Dr hab. Witold Wojtowicz 
Uniwersytet Szczeciński

   Prof. IJP PAN dr hab. Michał Rzepiela 
   Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

Dr Paweł Kozioł 
Fundacja Nowoczesna Polska, WarszawaDr László Tapolcai
Katedra Dziejów Europy Wschodniej, 
Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt

 Dr hab. Wojciech Drelicharz, 
UJ, Kraków