sobota, 28 kwietnia 2018

Fotorelacja z kuratorskiego oprowadzania po nowej wystawie jubileuszowej 200 lecia Diecezji Sandomierskiej

W dniu po otwarciu nowej wystawy o godz. 10 i  15, opowieść o ludziach, wydarzeniach z niezwykłej historii diecezji poprowadziła Pani Urszula Stępień -  kustosz muzeum, której bardzo dziękujemy za jej przygotowanie. Wystawę zwiedzili m.in. Przewodnicy sandomierscy i Uczniowie I LO .


piątek, 27 kwietnia 2018

Wernisaż wystawy 200 lat diecezji sandomierskiej ludzie, miejsca, pamiątki, wydarzenia, wspomnienia.


   I nasza diecezja, będąca cząstką Kościoła św.[…] miewała mężów dostojnych w episkopacie swoim, w kapitule, w seminarium, na parafiach, którzy na różny sposób, każdy w swoim rodzaju, zajaśniali czy to nauką, czy sztuką pisarską, czy umiejętnością pedagogiczną, czy znajomością rządzenia, czy pobożnością wielką i zaparciem siebie, czy miłosierdziem dla bliźnich, czy też sztuką nad sztukami, która się zowie kierownictwem dusz. Nie brak diecezji naszej dostojnych postaci i wśród świeckiego społeczeństwa, które dzięki prawości charakteru i zasługom zasłynęły jako wybitni synowie Kościoła i dzielni obywatele kraju
(mowa żałobna wypowiedziana na pogrzebie ks. prałata Wawrzyńca Szubartowicza 25 XI 1911r.)

                                                        SCENARIUSZ WYSTAWY: 
URSZULA STĘPIEŃ (MUZEUM DIECEZJALNE)

echa z wystawy:
https://diecezjasandomierska.pl/historia-zapisana-w-pamiatkach-i-wspomnieniach/
https://ekai.pl/sandomierz-otwarcie-wystaw-na-temat-historii-200-letniej-diecezji/
             http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/relacje-zaproszenia/2018/kwiecien/wernisaz-wystawy-pt-quot-200-lat-diecezji-sandomierskiej-ludzie-miejsca-pamiatki-wydarzenia-wspomnienia-quot