środa, 12 czerwca 2019

20. wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu

12 czerwca 2019 r. odbyła się prezentacja wystawy:

„Wspomnienie obecności św. Jana Pawła II w Sandomierzu”,  w dniu 99. rocznicy urodzin papieża Polaka. 

W jej inauguracji wziął udział Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, autorka wystawy Urszula Stępień, Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz księża, klerycy, siostry zakonne i mieszkańcy miasta. 

Ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego wprowadził w tematykę wystawy, przedstawiającej przygotowania do wizyty papieskiej i Mszę św. sprawowaną przez Jana Pawła II na Błoniach Sandomierskich oraz modlitwę w katedrze. 

– Co nam zostało z pobytu świętego Jana Pawła II w Sandomierzu? Przy różnych lokalnych uroczystościach przypominamy zazwyczaj słowa papieża odnoszące się do historii i bogatego dziedzictwa duchowego miasta. Przeglądając w tych dniach depesze zagranicznych wysłanników towarzyszących Ojcu świętemu podczas jego pielgrzymki do Polski A.D. 1999, z którymi jestem zaprzyjaźniony, zauważyłem nieco inne rozłożenie akcentów. Wspominają oni owszem o „jednym z najstarszych polskich grodów” i oczywiście o opatrunku, jaki pojawił się na skroni papieża po jego porannym upadku w nuncjaturze. Ich uwaga skupia się natomiast na głównym temacie papieskiej homilii: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Ten temat jest zawsze aktualny, a dzisiaj szczególnie. Św. Jan Paweł II mówił w Sandomierzu, że „czyste serce” oznacza uczciwe, prawidłowe relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. „Czyste serce”, to serce w którym nie ma egoizmu, fałszu, złych intencji ale jest ono wypełnione miłością, duchem służby. Warto o takie serce zawalczyć i w jedności z Chrystusem „podejmować trud opierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym z wewnątrz – które chcą go od Boga oderwać” – mówił Ojciec Święty. Niech ta wystawa wzbudzi w nas pragnienie czystego serca – podkreślił biskup. 

Burmistrz Miasta Marcin Marzec podzielił się wspomnieniami o swoim uczestnictwie w papieskiej Mszy św. wśród tłumów pielgrzymów, którzy przybyli na tamto spotkanie. Przypomniał o nadanym papieżowi Janowi Pawłowi II tytule Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Przywołał także duże zasługi papieża Polska dla odzyskania przez Polskę wolności w 1989 r. 

O samej wystawie opowiedziała jej autorka Urszula Stępień. 

– Ta wystawa nie jest dokumentacją tamtego wydarzenia ale jego przypomnieniem. Zawiera 30 plansz z blisko 60 fotografiami autorstwa Tomasza Biernickiego, Jerzego Krzemińskiego, Krzysztofa Sykutowskiego i Ireneusza Fertnera. Wystawa znalazła miejsce w trzech punktach: na murze pomiędzy Kurią Diecezjalną a katedralną dzwonnicą, w wąskiej uliczce prowadzącej z katedry do Domu Długosza i na ogrodzeniu wokół Collegium Gostomianum. Ekspozycję będzie można oglądać do końca września – mówiła Urszula Stępień. 

Następnie zebrani obejrzeli samą ekspozycję. Wiele osób przybyłych na otwarcie wystawy z ciekawością odszukiwało siebie lub osoby znajome na zamieszczonych fotografiach. Po zobaczeniu wystawy, chętni mogli zwiedzić ogród przy Domu Biskupim.