sobota, 5 marca 2011

MARZEC

3 marca br., w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego,
wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu gościliśmy Leszka Mądzika, twórcę znanego najbardziej
jako reżysera i scenografa
Sceny Plastycznej KUL.
Wizję "Duchowości w moim teatrze", jak głosił tytuł spotkania, przybliżył krótki film, mówiący o inspiracji twórcy motywem przemijania.
Obraz ten dopełniła rozmowa
z artystą, który podkreślał wiodącą rolę czasu i jego kruchości w swoich spektaklach. Redukując scenografię, użycie słowa oraz udział barw i światła w inscenizacjach, koncentruje uwagę widza na rzeczywistości niewypowiadalnej, na przestrzeni p r z e c h o d z e n i a, na warstwie odczuwalnej bardziej uczuciowo niż intelektualnie.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.Więcej informacji o twórcy i Scenie Plastycznej KUL:   http://www.kul.pl/autor,1707.html


 

17 marca o godz. 18.00 w Ratuszu ks. prof. Stanisław Kowalczyk w swojej prelekcji p.t. „Sługa Boży ks. Wincenty Granat, jako człowiek, kapłan, profesor” przybliżył postać tego znamienitego, wiązanego z diecezją sandomierską kapłana-naukowca, którego proces beatyfikacyjny jest w toku.We wspomnieniach ks. Profesora pojawił się nie tylko teolog pochylony nad zagadnieniami dogmatycznymi, ale przede wszystkim człowiek. Człowieczeństwo było dla ks. Wincentego Granata podstawą, na której opierał odkrywanie swego powołania kapłańskiego i naukowego, bo, jak często powtarzał, kapłaństwo jest pełne wtedy, gdy pełne jest w człowieczeństwo.
W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.