sobota, 31 lipca 2010

LIPIEC

15 lipca na Wawelu w obecności prezydentów Polski i Litwy otwarta została wystawa upamiętniająca 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem. Wśród zabytków zaprezentowano trzy eksponaty pochodzące z Sandomierza: przechowywany w Muzeum Diecezjalnym Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, portret króla Władysława Jagiełły pochodzący z Kapitularza Katedry Sandomierskiej oraz zdjęcie fryzu heraldycznego zachowanego w prezbiterium sandomierskiej Katedry. Zarówno portret króla, jak i Krzyż Relikwiarzowy zostały poddane gruntowej renowacji w wawelskich pracowniach konserwatorskich.
_______________________

Od 15 lipca w Domu Długosza w miejscu Relikwiarza Drzewa Krzyża Świętego, można było zobaczyć XV-wieczny oryginał Bogarodzicy, pochodzący ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Rękopis ten, odkryty w latach sześćdziesiątych XIX na wyklejce łacińskiego kodeksu, został w 1961 wzmocniony i oprawiony. W Muzeum Diecezjalnym prezentowany był do połowy października.