czwartek, 22 marca 2012

110 lat istnienia Muzeum Diecezjalnego


W 2012 r. mija 110 lat istnienia Muzeum Diecezjalnego. Swoje świętowanie rozpoczęliśmy od umieszczenia w poszczególnych salach ekspozycyjnych okolicznościowych tablic, które będą przeprowadzać naszych gości przez dzieje tej najstarszej placówki muzealnej w Sandomierzu. Na tablicach pokazane zostały archiwalne fotografie, poczynając od najstarszej ukazującej zbiory jeszcze w katedralnym kapitularzu, następnie fotografie sal muzealnych w Seminarium Duchownym-dawnym klasztorze sióstr benedyktynek i wreszcie pierwszą aranżację zbiorów w Domu Długosza. Ważną częścią pamiątkowych tablic są podpisy gości, którzy na przestrzeni blisko stu lat odwiedzali Muzeum.


sobota, 17 marca 2012

Zmiany na ekspozycji


W Muzeum można oglądać kolejny z kolekcji drzeworytów znajdujących się w naszych zbiorach. Jest to drzeworyt przedstawiający Pietę, autorstwa Wiktorii Goryńskiej (1902-1944).
Na ekspozycję powrócił też XVIII- wieczny Kontusz kobiecy. Pokazywany jest w gablocie, w której można między innymi oglądać katalog zatytułowany: "Costiumi della Corte Pontificia", wydany w Rzymie w 1844 r.

środa, 7 marca 2012

W krainie rzeźby i marzeń


Na progu wiosny w Muzeum Diecezjalnym dzieci w ramach kolejnej lekcji muzealnej wybrały się w podróż z Panem Malusińskim - bohaterem wiersza Juliana Tuwima. Spotkanie stało się pretekstem do wprowadzenia dzieci w świat rzeźby i zapoznania się z warsztatem rzeźbiarza. Zanim zbudowały papierowe rzeźby wieloryba, o spotkaniu z którym marzył Pan Malusiński, mogły poznać narzędzia rzeźbiarskie, a także przyjrzeć się zgromadzonym w Muzeum rzeźbom. Całe spotkanie przeplatane było tematycznymi zabawami ruchowymi. Widać było, że Muzeum stało się dla dzieci miejscem znajomym i lubianym, w którym czują się dobrze. Mamy nadzieję, że po zakończeniu spotkań, chętnie będą tu powracać.