poniedziałek, 13 czerwca 2011

CZERWIEC

HTML clipboard
HTML clipboard Władysław Jagiełło  
na okładce "Quarterly Polish Culture"


Dwa akcenty sandomierskie możemy odnaleźć w najnowszym numerze (46) czasopisma „Quarterly Polish Culture”.
Jest to kwartalnik, który ukazuje się od 1998 r. w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim
i ukraińskim. Najnowszy numer kwartalnika przygotowany został w związku z rozpoczęciem polskiej  prezydencji w UE.  Portret króla Władysława Jagiełły z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu zamieszczony został na okładce kwartalnika. Na s. 28 znalazło się krótkie  omówienie  portretu króla Władysława Jagiełły, a także drugiego obrazu namalowanego pod wpływem twórczości Hansa Suessa z Kulmbachu „Pokłon Trzech króli”, który również znajduje się w zbiorach sandomierskiego muzeum. W dziale „Książki”  prezentującym  cyklicznie album Adama Bujaka „Katedry polskie”, na s.18-19 zamieszczona została krótka historia Katedry p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu oraz trzy fotografie ukazujące wnętrze katedry.


 
 
13 - 15 CZERWCA TARGI "SACROEXPO" W KIELCACH

 Nuncjusz apostolski w Polsce, ks. abp Celestino Migliore, dokonał uroczystego otwarcia Targów SacroExpo, których celem jest prezentacja szeroko pojętej sztuki sakralnej oraz ochrona dóbr kultury kościelnej. Od dwóch lat Targom towarzyszy Europejski Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego - EXPOSITIO. W ramach imprez towarzyszących, w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu zaprezentowało swe zbiory sztuki sakralnej. Ekspozycję Muzeum Diecezjalnego odwiedziło ok. 500 gości nie tylko z Polski.


Jego Ekscelencja Paisjusz biskup gorlicki
Stoisko hiszpańskie z peruwiańskimi dewocjonaliami
Mobilna ekspozycja o Janie Pawle II
                  ____________________________

9 CZERWCA - SPOTKANIE PT."FRYZ HERBOWY FUNDACJI WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 
I ANNY CYLEJSKIEJ W KOLEGIACIE SANDOMIERSKIEJ"


W tym dniu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: „Pamięć o Ludziach i Dziełach” organizowanych w perspektywie Jubileuszu Dwusetlecia Diecezji Sandomierskiej zatytułowane: „Fryz herbowy fundacji Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej w kolegiacie sandomierskiej”. W Muzeum gościliśmy p. prof. Jana Ptaka Kierownika Katedry Historii Średniowiecznej KUL oraz p. Tomisława Giergiela adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UMCS w Lublinie. Spotkanie dotyczyło ważnego odkrycia z zakresu heraldyki w prezbiterium katedry sandomierskiej. Podczas ostatnich prac konserwatorskich po odsłonięciu stalli na północnej ścianie ukazało się dziewięć tarcz herbowych. Prelegenci przedstawili identyfikację herbów, zwracając przy tym uwagę na rzadkość występowania herbu cylejskiego należącego do Anny żony Władysława Jagiełły w latach 1403 – 1416. Badacze podkreślili, że sandomierski fryz jest jednym z niewielu zachowanych zbiorów polskich herbów państwowo-terytorialnych wykonanych techniką malarską i że jest to najstarszy tego rodzaju zabytek w Polsce i jedyny z epoki średniowiecza. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
________________________

3 CZERWCA - PREZENTACJA DOKUMENTU LOKACYJNEGO


3 czerwca w Domu Długosza w obecności ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza i p. Burmistrza Jerzego Borowskiego, odbyła się uroczysta prezentacja, odnowionego w ostatnim czasie Dokumentu Lokacyjnego Miasta Sandomierza. Dokument został nadany osadzie na obecnym wzgórzu miejskim w 1286 roku przez ks.Leszka Czarnego. Druga lokacja odbyła się na prawie magdeburskim. Zasadźcą Sandomierza i jego pierwszym wójtem był mieszczanin krakowski Witkon.
Przywilej dawał miastu prawo składu z obowiązkiem zatrzymania się w mieście wszystkich kupców jadących na Wschód. Miasto otrzymało także prawo do pobierania cła od przepraw na Wiśle, prawo kontroli żeglugi i budowy stałego mostu, prawo bicia monet. Kościołem parafialnym został kościół pw.śś. Piotra i Pawła. Dokument został odnowiony w Zakładzie konserwacji papieru i skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem konserwatorów Elżbiety Jabłońskiej i Mirosławy Wojtczak. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Władz Miasta Sandomierza. Dokument można oglądać na stałej ekspozycji w Domu Długosza.

__________________________________

1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA W DOMU DŁUGOSZA

Z okazji Dnia Dziecka Dom Długosza odwiedziła gromada pięciolatków. Dzieci pomagały Królowej odnaleźć rękawiczki przy okazji zapoznając się z Muzeum. Zabawa zakończyła się rysowaniem muzealnych eksponatów. Przeważały rękawiczki i kule armatnie. Nie mogło w takim dniu zabraknąć też słodkiego akcentu w postaci cukierków. Wszyscy uczestnicy zabawy wyglądali na zadowolonych. Mamy nadzieję, że był to dla nich  początek przygody ze sztuką.