sobota, 31 grudnia 2022

Kolejny rok za nami

 

Wszystkim gościom, którzy odwiedzili Muzeum Diecezjalne,
wszystkim, którzy wspierali nasze inicjatywy w 2022 roku
składamy wyrazy podziękowania.
Dla naszego muzeum był to Rok Jubileuszowy.
Patronat nad jubileuszem objął ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz.


Rok rozpoczęliśmy koncertem charytatywnym 
dla Bartusia Przychodzkiego.
Inicjatorami koncertu byli ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz 
 oraz wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.


Po napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległy naród ukraiński zorganizowaliśmy wystawę prac Joanny Gałeckiej, 
prezentujących widoki Kijowa i Czernihowa.
Wystawę dedykowaliśmy walczącej Ukrainie.


Nową przestrzeń ekspozycyjną otrzymał
Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego.Otrzymaliśmy w darze akwaforty Ryszarda Gancarza,
obraz prof. Stanisława Białogłowicza
oraz dwie prace Ryszardy Krzesimowskiej.
Nasze eksponaty były wypożyczane na następujące wystawy:

„Kobieta w czasach Wazów” (Muzeum Narodowe w Kielcach).

„Niewiasty z pastorałami. 
Portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańskich we Lwowie”
(Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius 
w Krakowie).

„Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej”
(Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu).

„Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli”
(Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu).

„Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792”
(Muzeum Zamkowe w Sandomierzu).


Dzięki wymianie między muzeami
mogliśmy zaprezentować Państwu obrazy 
m.in. Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego, 
Józefa Mehoffera i Teodora Axentowicza.


Muzeum przygotowało nowe wystawy. 
Na wystawie zatytułowanej „Metafory”,
zaprezentowana została twórczość dr Lucyny Gozdek,
artystki mieszkającej w Staszowie.
Dzięki uprzejmości Michaela Popiela de Boisgelin z Kurozwęk
mogliśmy zaprezentować obrazy Józefa Czapskiego.


Od października czynna jest wystawa
„Ars epistolandi. Kiedy pisanie listów było Sztuką”.
 .
Wystawa, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających nasze Muzeum,
będzie udostępniona do września 2023 r.


Od września w Muzeum prezentowany jest słynny skarb z Trójcy-Zawichostu.W Muzeum odbywały się oprowadzania kuratorskie, spotkania, wykłady.
Gościliśmy m.in. prof. Magdę Teter oraz prof. Marka Florka.
Odbył się też koncert zespołu Trio Bastrda w ramach festiwalu muzycznego „Ucho Igielne”.Pracom konserwatorskim poddana została kamienna tablica erekcyjna z 1476 r.,
która znajduje się na ścianie południowej Domu Długosza.Odnowiliśmy kilka obiektów znajdujących się na ekspozycji.
Prowadzimy prace badawcze i dokumentacyjne.Tradycyjnie odwiedziliście Państwo muzeum podczas Nocy Muzeów
oraz dni Dziedzictwa Europejskiego.

                           


W dzień odpustu bł. Wincentego Kadłubka, 
Patrona Miasta i Diecezji
także w ogrodzie przy Domu Długosza
miała miejsce edycja „Żywych Obrazów Historii”.

 

Po okresie pandemii wznowiliśmy działalność edukacyjną.


Muzeum otrzymało nagrodę im. Tadeusza Włoszka „Za Działalność Muzealną”.


Bądźcie Państwo z nami w 2023 roku.

 

 

sobota, 3 grudnia 2022

O herbach

1 grudnia w naszym Muzeum gościliśmy uczniów ze szkoły w Zawierzbiu. Dzieci zgłębiały tajniki heraldyki: dlaczego powstały herby i kto je posiadał, jakie są ich rodzaje i jakie panują zasady przy ich tworzeniu; poznawały też legendy związane z wybranymi herbami. Nasi Goście mieli także za zadanie poszukać herbów znajdujących się na naszej ekspozycji muzealnej. Na zakończenie dzieci komponowały herb swojej rodziny. Pomysłów nie brakowało.