wtorek, 12 marca 2019

Co gra w muzeum?


Marcowa lekcja muzealna wprowadza nas w krainę dźwięków. Uczymy się  wytężać słuch i określać różnorakie dźwięki, które towarzyszą nam w życiu codziennym.


Człowiek w naturze odnajdywał inspiracje i zaczął wykorzystywać różne materiały, takie jak glina, drewno, rogi zwierzęce, muszle, łodygi roślin.  Dzięki temu powstał cały szereg instrumentów muzycznych. 
W Domu Długosza poznajemy rozmaite instrumenty strunowe, dęte i perkusyjne. Niektóre z nich są nam znane, inne natomiast widzieliśmy pierwszy raz.
Poznajemy historię i budowę instrumentów z XVII i XVIII wieku, które znajdują się w naszym Muzeum – pozytywu szkatulnego oraz fortepianu.


         

Na zakończenie każdy z nas zrobił swój instrument muzyczny – guiro lub grzechotkę, i wspólnie zabawiliśmy się w orkiestrę.


Dzieci mogły oglądać instrumenty dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Grądziela, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie swoich zbiorów.


piątek, 8 marca 2019

Kapelani Wojskowi na drogach ku niepodległości - promocja książki

7 marca w Muzeum Diecezjalnym odbyła się promocja książki Bogusłąwa Szwedo, pasjonata historii oraz prezesa tarnobrzeskiego Radia Leliwa, Kapelani Wojskowi na drogach ku niepodległości.

Wśród licznie zgromadzonych gości obecni byli: bp Krzysztof Nitkiewicz, ppłk Paweł Czajkowski, dowódca 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, ppłk Artur Gołębiowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu, przedstawiciele dowództwa Jednostki Wojskowej w Nisku, kapelani wojskowi, kapłani oraz mieszkańcy i miłośnicy Sandomierza.

Książka powstała z inspiracji bp. Józefa Guzdka w związku z obchodami 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. Autor jak sam przyznaje stanął przed trudnym zadaniem wybrania 100 postaci kapelanów wojskowych, którzy duchowo opiekowali się żołnierzami z: Legionów Polskich, Armii gen. Józefa Hallera, Korpusów Polskich na Wschodzie, Powstania Wielkopolskiego, Powstań Śląskich, z wojny polsko-bolszewickiej, z kampanii polskiej 1939 roku, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, powojennego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Ludowego Wojska Polskiego oraz kapelanów zamordowanych w Katyniu, Dachau, Auschwitz i przez władze komunistyczne po II wojnie światowej. Bogusław Szwedo przyznaje że trudno jest ocenić odwagę lub bohaterstwo żołnierskie, dlatego wybór tych stu nazwisk jest decyzją autora.

W zaprezentowanym Słowniku nie mogło także zabraknąć kapelanów pochodzących z diecezji sandomierskiej m.in.: bł. ks. komandora Władysława Miegonia, bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, bł. ks. Kazimierza Sykulskiego czy ks. Jana Zieji.                Następnie mogliśmy wysłuchać wykładu ks. dr hab. Bogdana Stanaszka o postaciach kapelanów wojskowych z Diecezji Sandomierskiej, którzy wzięli udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.