piątek, 16 lipca 2021

Nasze miasto - nasz Dom Długosza w czarno-białej fotografii.


Muzeum Diecezjalne zaproszone zostało do udziału w wystawie plenerowej, którą zorganizował Piotr Kusal wraz z Fundacją SGT Sandomierska Grupa Terenowa i członkami grupy fotograficznej Czarnobiała fotografia Sandomierza. W trzech miejscach Sandomierza zobaczyć można dawne widoki miasta, utrwalane od  lat 90-tych XIX wieku do lat 70-tych XX w. Pierwsza z wystaw ukazuje ikonografię górnej pierzei sandomierskiego Rynku, druga dotyczy Zamku królewskiego, a trzecia Domu Długosza. Wystawy znajdują się w sąsiedztwie miejsc, o których opowiadają. Organizatorzy planują, aby corocznie   kolejne wystawy były umieszczane w innych przestrzeniach Sandomierza. 

Wystawa dotycząca Domu Długosza umieszczona została na murze, który jest przedłużeniem żeliwnego ogrodzenia Domu Długosza, w bezpośrednim sąsiedztwie schodów prowadzących w kierunku dawnych Rybitw.Sandomierz w starej fotografii


Relacja z otwarcia:

 http://sandomierz.eu/2376/ruchome-muzeum-fotografii-sandomierskiej.html