środa, 16 listopada 2011

Nowa lekcja muzealna w Domu Długosza


W cyklu spotkań zatytułowanych "Królowa Jadwiga opowiada", zapoznających dzieci z różnymi profesjami rozpoczęły się spotkania na temat malarstwa. Dzieci poznają warsztat malarza. Na kanwie czytanego wiersza o kolorach, dzieci wprowadzane są w świat kolorów. Uczą się patrzeć na obrazy, a następnie malują ich własną interpretację. Lekcje w Domu Długosza spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony sandomierskich przedszkoli za co serdecznie dziękujemy. Cykl będzie kontynuowany i w kolejnych miesiącach wzbogacony o nowe tematy. Serdecznie zapraszamy także dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

czwartek, 10 listopada 2011

Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego "Fundacja Gotyckiej Kolegiaty w Sandomierzu"


9 listopada w Muzeum Diecezjalnym w ramach cyklu„Pamięć o ludziach i dziełach” odbył się wykład profesora Jerzego Wyrozumskiego na temat gotyckiej fundacji kolegiaty w Sandomierzu, uczynionej przez króla Kazimierza Wielkiego.

Profesor Jerzy Wyrozumski jest wybitnym polskim mediewistą, historykiem, profesorem nauk humanistycznych, Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zarządu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.
Specjalność naukową profesora Wyrozumskiego stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.

Wykład został zorganizowany w perspektywie zbliżającego się Jubileuszu Dwusetlecia Diecezji Sandomierskiej (1818-2018).
Organizatorami spotkania były Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Muzeum Diecezjalne Dom Długosza.

Wystawa ikon


8 listopada w Muzeum Diecezjalnym miało miejsce otwarcie wystawy ikon ks. Stanisława Drąga zatytułowanej „Kolorami pisana modlitwa”.
Ks. Stanisław Drąg ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1960-1966). Ukończył również studia z teologii na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Równocześnie uczęszczał na wykłady z historii sztuki, a także zajęcia z rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego. Uczył się również konserwacji zabytków u prof. Rudolfa Kozłowskiego z Krakowa. W czasie studiów lubelskich szczególnie zainteresował się prawosławiem. Od tamtej pory „pisze kolorami swoją modlitwę”. Ks. Stanisław Drąg tworzy od ponad czterdziestu lat.
Wernisażowi towarzyszył koncert chóru parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Kielcach.
Podstawą działalności Chóru Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Kielcach jest służba na coniedzielnej Świętej Liturgii w cerkwi. Skład zespołu jest dość ruchomy, a wchodzą weń rodzimi parafianie, jak również sympatycy śpiewu cerkiewnego i dobrzy znajomi z kościoła katolickiego - niektórzy z nich towarzyszą wiernym prawosławia w Kielcach już od kilku do kilkunastu lat. Od 2006 roku chór prowadzony jest przez Rafała Bazanka.
Zespół stara się angażować w lokalne wydarzenia o charakterze religijnym, charytatywnym i artystycznym.