sobota, 22 marca 2014

Lekcje dla młodzieży

Lekcje muzealne dla młodzieży uzupełniają wiedzę o kulturze i historii. Kontakt z dobrą sztuką z różnych okresów jej powstawania jaką reprezentują nasze zbiory, pozwala młodym ludziom odnajdywać piękno przeszłości i budować własną osobowość. W muzeum odbywają się lekcje tematyczne, ustalane indywidualnie z opiekunami grup.  Ostatnie lekcje przybliżały tematykę związaną z ikonografią Wielkiego Postu w kulturze polskiej. W marcowych spotkaniach uczestniczyła młodzież z II LO w Sandomierzu i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej.wtorek, 4 marca 2014

Motyle ks. Ignacego Ziembickiego

Wiedzieliśmy o pasji ks. inf. Ignacego Ziembickiego rysowania portretów Duchowieństwa sandomierskiego i osób, z którymi był związany. Nikt nie przeczuwał jednak, że miało to korzenie w młodości. Świadczy o tym przechowywany w zbiorach naszego Muzeum zeszyt z lat 1933-1934 zatytułowany „Mały atlas motyli”. Na jego kartach młody Ignacy Ziembicki, wtedy uczeń klasy „ Ia” namalował kolorowymi farbami,  urzekające feerią barw przedstawienia 96 motyli w ich naturalnym rozmiarze. Każdy rysunek został opatrzony nazwą własną wraz z informacją o miejscu i czasie występowania gatunku np.:  „Paź królowej: bardzo rozpowszechniony od maja do września, na drogach, w polu i w górach na słonecznych łąkach”.Ks. Ignacy Ziembicki urodził się w 1920 r. Był wychowawcą wielu pokoleń kapłanów z racji pełnionej przez 18 lat funkcji ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (lata 1955-72 oraz 1991-92).
Opublikował w tym czasie podręcznik do rozważań dla księży i alumnów pt. „Rozmowy z Bogiem”, który cieszy się popularnością wśród duchownych do dnia dzisiejszego. W 1982 r. został pierwszym proboszczem powtórnie erygowanej parafii katedralnej w Sandomierzu. W czasie swojej posługi, którą pełnił do 1991 r. wyremontował zaniedbane podziemia katedry sandomierskiej, dzięki czemu krypty biskupów sandomierskich zostały udostępnione wiernym. Ks. inf. Ignacy Ziembicki zmarł w 2011 r.