czwartek, 10 listopada 2011

Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego "Fundacja Gotyckiej Kolegiaty w Sandomierzu"


9 listopada w Muzeum Diecezjalnym w ramach cyklu„Pamięć o ludziach i dziełach” odbył się wykład profesora Jerzego Wyrozumskiego na temat gotyckiej fundacji kolegiaty w Sandomierzu, uczynionej przez króla Kazimierza Wielkiego.

Profesor Jerzy Wyrozumski jest wybitnym polskim mediewistą, historykiem, profesorem nauk humanistycznych, Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zarządu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.
Specjalność naukową profesora Wyrozumskiego stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.

Wykład został zorganizowany w perspektywie zbliżającego się Jubileuszu Dwusetlecia Diecezji Sandomierskiej (1818-2018).
Organizatorami spotkania były Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Muzeum Diecezjalne Dom Długosza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz