wtorek, 30 maja 2017

28 maja w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym, Świętokrzyski Sztetl zainaugurowano wystawę Ślady pamięci - sandomierska wspólnota żydowska. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu na Ogólnopolski XVII Dzień Judaizmu w 2014 r.


wtorek, 2 maja 2017Na kanwie historii opowiedzianej w filmie Martina Scocsese „Milczenie” chcemy przypomnieć, że wśród misjonarzy jezuickich, którzy zdecydowali się wyruszyć do Japonii, aby głosić wiarę w Chrystusa był Polak ks. Wojciech Męciński (1598-1643) herbu Poraj.  W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajduje się płyta miedziorytnicza z portretem ks. Wojciecha Męcińskiego, zamęczonego w Japonii 23 marca 1643 r. Płytę rytował Karol de la Haye, sztycharz czasów Jana III Sobieskiego i Augusta II. Wizerunek ten stał się pierwowzorem dla późniejszych przedstawień ks. W. Męcińskiego. Do zbiorów muzeum płyta została przekazana kiedy muzeum od 1902 r. mieściło się w kapitularzu katedry sandomierskiej. Ofiarował ją ks. Jan Kwiecień z kościoła w Miedzierzy, gdy w latach 1897-1916 był tam administratorem.
Ks. Wojciech Męciński studiował w Lublinie, Krakowie i Rzymie. W 1633 r. po kolejnej próbie przedostania się do Japonii, wizytator zakonny Emanuel Diaz wysłał  go do Kambodży. Tam do ks. Męcińskiego dotarła  wiadomość o zakonniku Ferreira (znanego z filmu „Milczenie”), który w czasie prześladowań w Japonii  wyrzekł się swojej wiary. Nowy wizytator zakonny Antonio Diaz zdecydował się wysłać misjonarzy, wśród których byli:  ks. Wojciech Męciński, ponadto Antonio Rubino jako przełożony, Dydak de Morales, Antoni Capeci i Franciszek Morquez. W liście do swojej siostry Kurdwanowskiej napisał: „Ostatni ten list piszę do W.M., gdyż imię już Pan moy wzywa na krzyż swój, gdzie jako w Nim ufam, za trzy albo cztery niedziele skończę życie w rękach katowskich, dla wyznawania wiary Jego świętej […]. Aleć to już dawnom pragnął jeszcze będąc w Polszcze, pamiętasz W.M. Miło mi dla Pana mego, choć okrutnie umrzeć, który pierwej dla mnie tak srodze na krzyżu zmarł”.  12 sierpnia 1642 r. misjonarze dotarli do japońskiej prowincji Satsumy. Nazajutrz zostali pojmani i przewiezieni do Nagasaki, gdzie byli poddawani torturom. Ks. Wojciech Męciński zmarł 23 marca 1643 r. Wszystkie ciała spalono i wrzucono do morza, aby przeszkodzić kultowi relikwii. Przytoczone dane biograficzne pochodzą z książki „Życie X Wojciecha Męcińskiego T.J. umęczonego za wiarę w Japonii”, napisanej przez ks. Marcina Czermińskiego T. J., i wydanej w Krakowie w 1895 r.  Na koniec warto zacytować fragment listu z 2 września 1891r.,  jaki autor – zbierając materiały do książki otrzymał od ks. J.M. Corte misjonarza apostolskiego w Kumamoto: "Co za dziwny zbieg okoliczności! Dnia 17 marca r. 1643 Ojciec Męciński został zawieszony w rowie. Zdawało się wówczas, że religia katolicka w Japonii całkowicie już upadła. Tymczasem w 222 lat później dnia 17 marca 1865 r., kilka ubogich kobiet, zamieszkałych w pobliżu miejsca, gdzie ten kapłan został umęczony, zawiadomiło nowych misjonarzy, przysłanych przez Stolicę Apostolską, że kościół japoński żyje, że one same i wielu innych wiernych (których ilość dochodzi obecnie do 20.000) wyznają jeszcze religię dawnych swoich Ojców. O! cudowne drogi Boskiej Opatrzności!"

W 1700 r. stwierdzono kanonicznie męczeństwo ks. Męcińskiego i włączono do kalendarza świątobliwych zakonników jezuickich. (opr. U. Stępień)

poniedziałek, 1 maja 2017

Czytanie dzieciomPrzedstawiamy fotorelację z "czytania dzieciom" jakie odbyło się w naszym muzeum  w ramach Festiwalu Filmów Niezwykłych. Książkę "O Wojtku z planety Uran", autorstwa Agnieszki Dydycz i jej syna Antosia Oniśko, czytała czytała reżyserka Niezwykła Dorota Kędzierzawska i  aktor Andrzej Seweryn.