sobota, 8 października 2011

Dary dla muzeum

W ostatnim czasie zbiory Muzeum wzbogaciły dwa dzieła malarskie, pochodzące
z prywatnych kolekcji: „Św. Sebastian” i „Wskrzeszenie Piotra przez św. Stanisława biskupa”.

Obraz z przedstawieniem św. Sebastiana, utrzymany w konwencji teatralnej
i estetyzującej, jest inspirowany kompozycjami malarzy włoskich XVI w., ukazującymi świętego jako idealizowany akt młodzieńca (olej na płótnie naklejonym na drewniane podłoże, XVII-XVIIIw.).


Drugi z obrazów ukazuje najczęściej pojawiającą się w cyklach ikonograficznych
św. Stanisława, scenę, przedstawiającą go w szatach pontyfikalnych, gdzie „atrybutem” Świętego staje się ukazany u stóp wskrzeszony Piotrowin. Jest to kameralna kompozycja utrzymana w konwencji sceny rodzajowej, odwołującej się
do polskiego romantyzmu. Styl obrazu, bardzo „malarski”, pełen jest zdecydowanych i energicznych plam barwnych, tworzących efekty światłocieniowe (olej na płótnie, 1 poł. XIX w.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz