niedziela, 28 lutego 2010

LUTY

22 lutego, z inicjatywy Urzędu Miasta Sandomierza, w Sali Wielkiej Muzeum Diecezjalnego odbyła się prezentacja książki poświęconej pierwszemu prymasowi Polski, Mikołajowi Trąbie. Spotkanie rozpoczęła krótka prelekcja prof. Feliksa Kiryka, głównego redaktora publikacji, przybliżająca sylwetkę urodzonego w Sandomierzu prymasa.
 
Po nim głos zabrał burmistrz Jerzy Borowski, a spotkanie podsumowała wypowiedź ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, wzbogacająca biogram prymasa Trąby o ocenę postaci z punktu widzenia prac ekumenicznych.
W spotkaniu wzięło udział około 50 osób.