sobota, 6 kwietnia 2024

"Narodziny sztuki Chrześcijańskiej" wykład dr. Tomasza Dziubeckiego


W ramach trwających w diecezji Dni Kultury Chrześcijańskiej 5 kwietnia w Muzeum Diecezjalnym odbył się wykład pt. Narodziny sztuki Chrześcijańskiej dr. Tomasza Dziubeckiego.

– Nie było tak, że już pierwsi chrześcijanie natychmiast po Wniebowstąpieniu Chrystusa tworzyli dzieła sztuki, bo wiązało się to z dużymi kosztami. Nie ma co ukrywać, że byli to ludzie ubodzy. Istniał również starotestamentalny zakaz przedstawiania wizerunków Boga. Kolejną sprawą jest fakt, że nie było kościołów, w których mogły być prezentowane działa. Przecież Msze święte odprawiano w domach prywatnych. Działo się tak praktycznie do czwartego wieku i edyktu cesarza Konstantyna, który zatwierdził religię chrześcijańską. Nie było też tak, że kiedy zaczęło przybywać na tyle zamożnych wierzących, że mogli sobie zamówić dzieło sztuki,  to szli do artysty i prosili o obraz czy rzeźbę, bo brakowało wzorców. Sztuka nie powstaje sama z siebie, potrzebny był jakiś pierwowzór, którym najczęściej były dzieła antyczne – mówił wykładowca.

Dr Tomasz Dziubecki jest historykiem sztuki. Studia magisterskie zakończył obroną pracy pt. „Nauczanie Maryi przez św. Annę” w malarstwie XVII i XVIII wieku w Polsce. Studium ikonograficzne”, której promotorem był ks. prof. dr hab. Janusz Pasierb. Następnie pod kierunkiem tego samego promotora napisał rozprawę doktorską pt. „Ikonografia Męki Chrystusa w nowożytnej sztuce kościelnej w Polsce”, którą obronił w roku 1993. Jest autorem i współautorem licznych książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych. W latach 1998-2023 adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. (za https://diecezjasandomierska.pl/jak-rodzila-sie-sztuka-chrzescijanska/)
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz