czwartek, 20 lutego 2014

Nowości na ekspozycji c.d.

W Sali II będzie można podziwiać, zachowane w zbiorach muzeum dwa kartony (projekty) do polichromii w korpusie nawowym sandomierskiej katedry, zaprojektowanej w 1938 r. przez Jana Bukowskiego. Polichromia zrealizowana została w latach 1939-1940, prace malarskie wykonywał Jan Bukowski (przede wszystkim partie figuralne) oraz Kazimierz Banaś z Krakowa.  Projekty mają naniesioną ołówkiem siatkę do przenoszenia szkicu na ścianę.


Pierwszy z zachowanych projektów (52x43,5cm) przedstawia Ukrzyżowanego Chrystusa – Serafina z  sześcioma dekoracyjnie opracowanymi skrzydłami. Przedstawienie to  zostało odwzorowane  na ścianie nawy północnej - w pierwszym przęśle i należy do programu dekoracji malarskiej ukazującej stygmatyzację św. Franciszka z Asyżu.  Oto Serafin pod postacią Ukrzyżowanego Chrystusa  zlatuje z nieba   i przekazuje dar stygmatów – śladów Męki Chrystusa.  Cudowny dar przekazania stygmatów obrazuje wiązka promieni skierowanych w stronę św. Franciszka, który z rozpostartymi rękoma przyjmuje rany Chrystusa.


Drugi z  projektów (51,5x45cm) zatytułowany „cnoty ewangeliczne” przedstawia personifikacje cnót kardynalnych ukazanych jako cztery postaci kobiece z charakteryzującymi je atrybutami i podpisami: „sprawiedliwość” z wagą i mieczem, „męstwo” w zbroi i z mieczem,  „roztropność”  z wężem i „umiarkowanie” z dzbanem wody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz