środa, 21 sierpnia 2013

Wiktoria Wiedeńska w zbiorach Muzeum Diecezjalnego

W związku z 330. Rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej przypominamy pamiątki związane z tym wydarzeniem, przechowywane w naszym muzeum. Należy również odnotować, że dziejach naszego miasta król Jan III Sobieski zapisał się wydaniem  kilku przywilejów na rzecz kolegiaty sandomierskiej, potwierdzających jej uprawnienia do Świątnik i broniących jej majątku przed egzekucjami żołnierskimi.

          Feretron procesyjny namalowany na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, XVII – XVIII w.  


Wśród wyobrażonych w dolnej części feretronu postaci ukazani zostali m.in.: król Jan III Sobieski, papież Innocenty XI i biskup krakowski Jan Małachowski.


Kamień z kolumny w Schwechat pod Wiedniem upamiętniającej spotkanie króla Jana III z cesarzem Leopoldem 15 września 1683 r.
Pamiątka ofiarowana przez ks. Melchiora Bulińskiego w XIX w. do kapitularza sandomierskiej Katedry

W zbiorach muzeum znajdują się ornaty oraz drobne paramenty liturgiczne wykonane z tkanin tureckich, ofiarowywanych kościołom przez króla, hetmanów lub oficerów jako trofea zdobyte w czasie Odsieczy Wiedeńskiej.


Najbardziej znany w kolekcji jest ornat z jedwabnej tkaniny tureckiej z poł. XVI w. Boki ornatu wykonane są z zielonej tkaniny z motywem zwanym czintamani. Wzór tworzą dwie wydłużone, faliste, równolegle ułożone chmury i trzy motywy koliste. Czintamani to znak symboliczny pochodzenia dalekowschodniego, oznaczający panowanie nad trzema elementami świata: niebem, ziemią i wodą. Z tkanin o tym wzorze szyto kaftany dla sułtana i dostojników tureckich.
Ornat w przyszłym roku będzie eksponowany w Stambule na wystawie: Polska-Turcja 1414-2014. Sześćset lat kontaktów politycznych i kulturalnych.


             Tryumfalny powrót z wyprawy wiedeńskiej, obraz malarza polskiego z 2 połowy XIX w.

                                          Napierśnik zbroi husarskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz