środa, 27 marca 2013

Eksperci w Domu Długosza

W Muzeum Diecezjalnym spotkało się kolegium Ekspertów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Część spotkania miała charakter wizyty studialnej, w trakcie której Eksperci mieli okazję poznać w sposób całościowy doświadczenia Muzeum: poznali zbiory, przeprowadzili rozmowę z pracownikami, zapoznali się ze specyfiką pracy muzeum i formami działalności prowadzonej przez muzeum, obejrzeli również przygotowaną przez s. Ewę Godzińską prezentację na temat programu edukacyjnego muzeum. W dyskusji rozważali wnioski płynące z tych doświadczeń. Członkowie grupy eksperckiej wysoko ocenili pracę i kompetencje pracowników muzeum. Podkreślili oryginalność działań, zwracając uwagę na przenikanie muzeum - poprzez różne formy działalności, w przestrzeń publiczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz