sobota, 8 grudnia 2012

Zgoda Sandomierska. Zgoda Panów-Zgoda Braci

W dniu 5 grudnia nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej ważnemu wydarzeniu ekumenicznemu, jakie miało miejsce w Sandomierzu w XVI w. Wtedy to podpisano dokument porozumienia pomiędzy wyznaniami reformowanymi: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi.
Oglądanie ekspozycji poprzedziła dyskusja prowadzona przez ks. Tomasza Moskala oraz dr Tomisława Giergiela przybliżająca okoliczności, jak i postacie związane ze Zgodą Sandomierską. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz