środa, 26 września 2012

„Szesnastowieczny Sandomierz - Kościół i miasto"

Wokół takiego tematu, będącego jednocześnie tytułem książki autorstwa dr Dominiki Burdzy odbyła się dyskusja w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Pamięć o ludziach i dziełach.” Licznie przybyli goście mogli wzbogacić swoją wiedzę o złotym okresie Sandomierza w zakresie współpracy i wzajemnych relacji łączących władze kościelne i miejskie.
Wydarzeniu towarzyszyło przekazanie przez księdza bp Krzysztofa Nitkiewicza reprintu Biblii Ostrogskiej. Jest to pierwsze pełne wydanie drukowane wszystkich ksiąg Pisma Świętego w języku cerkiewnosłowiańskim.


Na chwilę przed przekazaniem daru.


Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz