sobota, 17 marca 2012

Zmiany na ekspozycji


W Muzeum można oglądać kolejny z kolekcji drzeworytów znajdujących się w naszych zbiorach. Jest to drzeworyt przedstawiający Pietę, autorstwa Wiktorii Goryńskiej (1902-1944).
Na ekspozycję powrócił też XVIII- wieczny Kontusz kobiecy. Pokazywany jest w gablocie, w której można między innymi oglądać katalog zatytułowany: "Costiumi della Corte Pontificia", wydany w Rzymie w 1844 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz